Ανάλυση σύστασης σώματος

Στο The Νutripath έχεις την δυνατότητα δημιουργίας ενός πλήρους εξατομικευμένου προφίλ ανάλυσης σύστασης σώματος μέγιστης ακρίβειας.

Η Tanita MC-780 περιλαμβάνει τις μετρήσεις, συγκρινόμενες με τις προβλεπόμενες τιμές, βάσει της ηλικίας, του φύλου, του θερμιδικού σας ισοζυγίου και της προτεινόμενης ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης.

Στην εκτύπωση αποδίδονται παράμετροι όπως

  • Λιπώδης μάζας
  • Μυϊκή Μάζα
  • Σωματικό Βάρος
  • Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός
  • Μεταβολική Ηλικία
  • Επίπεδο Σπλαχνικού Λίπους
  • Ποσοστό των υγρών στο σώμα
  • Ποσοστά ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού

Η διαδικασία της μέτρησης με την Tanita MC-780 είναι γρήγορη, ασφαλής, ανώδυνη και παράλληλα  αξιόπιστη, μιας και τηρούνται συγκεκριμένες συνθήκες πριν από κάθε μέτρηση.